im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach

facebook bip

Szkoła Podstawowa 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Rodzice!

Ruszyła rekrutacja do klasy pierwszej szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego.
Wnioski, zgłoszenia i oświadczenia są dostępne w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 lub materiały pobrać z zakładek znajdujących się poniżej.

 
Podstawa prawna
Prawo Oświatowe
Rozporządzenie MEN
Zarządzenie Wójta Gminy Chełm

TERMINY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2024/2025 OD ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLAS PIERWSZYCH W SZKOLE PODSTAOWEJ W ŻÓŁTAŃCACH

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu
uzupełniającym
1. Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych od 12.02.2024 r.
do 29.03.2024 r.
od 20.05.2024 r.
do 24.05.2024 r.
2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 15.04.2024 r. 10.06.2024 r.
3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej w szkole podstawowej   od 15.04.2024 r.
do 19.04.2024 r.
od 10.06.2024 r.
do 14.06.2024 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 22.04.2024 r. 17.06.2024 r.