im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach

facebook bip

Szkoła Podstawowa 

70-lecie Szkoły Podstawowej w Żółtańcach

24 listopada 2023r. na długo zapadnie społeczności szkolnej w pamięci – tego dnia świętowaliśmy jubileusz  70 – lecia naszej szkoły - Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach.

Wśród przybyłych gości byli m. in.: Wiesław Kociuba Wójt Gminy Chełm, prof. Józef Zając Senator RP, dr Krzysztof Grabczuk poseł na Sejm RP, Artur Kubacki przewodniczący Rady Gminy Chełm, Lucjan Piotrowski zastępca wójta Gminy Chełm, ks. kan. Mirosław Bończoszek Proboszcz Parafii pw. Świętej Rodziny w Chełmie, Arkadiusz Kwieciński dyrektor Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatury w Chełmie, Krystyna Sawicka emerytowany wizytator Kuratorium Oświaty, dyrektorzy wydziałów Urzędu Gminy Chełm, Jolanta Paszkiewicz przewodnicząca koła  ZNP  na terenie Gminy Chełm, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Chełm, Maria Lipczyńska emerytowany dyrektor szkoły, emerytowani nauczyciele, radni, sołtysi Gminy Chełm, rodzice uczniów, uczniowie oraz absolwenci.

Podczas uroczystości goście podczas swoich wystąpień gratulowali jubileuszu oraz podkreślali prestiż szkoły w środowisku lokalnym. Następnie odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą to wyjątkowe wydarzenie.

Tradycyjny polonez w wykonaniu przedstawicieli wszystkich klas i dyrektora szkoły Edyty Misiury rozpoczął część artystyczną. Uroczystość przeprowadzona w formie Teleexpresu była znakomitą okazją do zaprezentowania talentów wokalnych, recytatorskich, tanecznych, gimnastycznych i aktorskich naszych uczniów. Utwór „Lokomotywa” w wykonaniu uczniów i nauczycieli wprowadził zaproszonych gości w atmosferę życia szkolnego. Uczennice z klasy IVb wykonały niezwykle widowiskowy taniec z flagami, który podkreślił doniosłość uroczystości. Dużą dozę dobrego humoru wprowadziła klasa 0 prezentując dziecięcą wizję pracy w szkole. Uśmiech na twarzach zebranych wywołała także scenka „Jak łatwo zostać dyrektorem szkoły” przygotowana przez uczniów klasy Ic. Burzę oklasków zebrał pokaz gimnastyczny uczennic z klasy VIII i IVa oraz towarzyszących im uczennic klasy VIb. Szkolny chór „Allegretto” uświetnił uroczystość śpiewając specjalnie zaaranżowane na tę okazję utwory muzyczne, a uczniowie klasy VIIa i VIIb wypełnili ten czas pięknymi choreografiami tanecznymi. Zaś uczniowie klasy VIII w scence „Przed egzaminem” udowodnili, że będą do niego perfekcyjnie przygotowani. Przysłowiową wisienką na torcie była piosenka „Szkoła jest świetna” zaśpiewana przez całą społeczność szkolną, do której układ z pomponami wykonali uczniowie z klasy IIa. Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach rozpoczęła swoją działalność już w 1953 roku. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z historią szkoły opisaną szerzej w zakładce HISTORIA
 
Szkoła Podstawowa w Żółtańcach jest wysoce poważana w regionie. Zwarte grono pedagogiczne i miła atmosfera sprzyjają rozwojowi młodych ludzi. Szkoła jest przyjazna i daje im możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w ramach ciekawych zajęć edukacyjnych. Dodatkowo uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i pasje, biorą udział w konkursach, zdobywają nagrody i wyróżnienia, nawet na szczeblu krajowym. Wyniki egzaminów zewnętrznych każdego roku są na wysokim poziomie, a nasi absolwenci otrzymują solidne przygotowanie na dalszy etap edukacji.
Patronat honorowy nad uroczystością jubileuszową objął Wójt Gminy Chełm.

Gorące i serdeczne podziękowania należą się także Sponsorom, dzięki którym nasza szkoła wyglądała tak pięknie w tym dniu:,
- M&Kstudio Studio Filmu, Fotografii, Światła i Dźwięku Pan Michał Klimczuk i Pan Karol Klimczuk
- Pani Kinga Jędrzejewska „Twój Agent Ubezpieczenia”
- Pani Ewelina Karczmarska- Bielecka i Pan Andrzej Bielecki „Foto Karczmarski”
- Pan Zbigniew Piebiak „PERFEKT” Sp. z o.o.
- Pani Ewa Grzywna–Żmuda
- Pani Ewa Grzywna-Żmuda i Pani Beata Grzywna „Kalem” s.c.
- Pan Dawid Sarzyński DAW-BRUK
- Pan Jan Kwiatkowski Zakład AZART
- Pani Agata Mazur-Król i Pan Andrzej Król INNOVUM Sp. z o.o.
- Pan Jacek Lipczyński TOPBUD-PLUS Materiały Budowlane
- Pan Łukasz Michalski Drogmost Chełm
- Pan Sławomir Niedziela dyrektor Rejonu Energetycznego w Chełmie PGE Dystrybucja Zamość
- Pan Janusz Stańkowski sołtys miejscowości Bazylany i Pokrówka

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób do zorganizowania tej wyjątkowej dla nas uroczystości.