im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach

facebook bip

Szkoła Podstawowa 

Z historii szkoły

Decyzją Zarządu Gminy Krzywiczki w roku 1951 rozpoczęto prace przy budowie budynku szkolnego w Żółtańcach. Pierwsze prace budowlane przebiegały dość opieszale, gdy jednak powierzono je Przedsiębiorstwu Budowlanemu z Chełma nabrały tempa i 21 czerwca 1953 r. wręczono klucze do budynku szkoły pierwszemu kierownikowi p. Mieczysławowi Eliaszczukowi.
W czasie wakacji trwały drobne prace wykończeniowe i przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego. 1 września 1953 roku w murach nowo wybudowanej szkoły po raz pierwszy zabrzmiał szkolny dzwonek i tak dzieje się do chwili obecnej.  

W zależności od liczby uczniów i decyzji władz oświatowych różne były stopnie organizacyjne nowo powstałej placówki.
1953 – 1966 szkoła podstawowa siedmioklasowa
1966 – 1973 szkoła podstawowa ośmioklasowa
1973 – 1978 szkoła podstawowa czteroklasowa z klasami łączonymi
1978 – 1981 szkoła podstawowa trzyklasowa
1981 – 1985 szkoła podstawowa czteroklasowa z klasami łączonymi
1985 – 2001 szkoła podstawowa trzyklasowa, w niektórych latach łączenia klas
2001 – 2004 szkoła podstawowa sześcioklasowa
2004 – 2017 zespół szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum)
od 2017 r. szkoła podstawowa ośmioklasowa.

Pierwszym kierownikiem nowo wybudowanej szkoły był Mieczysław Eliaszczuk. To właśnie jemu w dniu 21 czerwca 1953 r. wręczono klucze do budynku i przypadł mu w udziale zaszczyt historycznego rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 1953 r. . Stanowiska nie piastował długo, gdyż 15 listopada tegoż roku odszedł do pracy w Wydziale Oświaty w Chełmie.

Maria Mostowska (nauczycielka, mieszkanka Żółtaniec pracująca w Chełmie w Szkole Podstawowej Nr 5) 16 listopada 1953 r. przejęła obowiązki kierownika. Wspólnie z gronem nauczycielskim próbowała utemperować gromadę 127 uczniów i przekazać im podstawy wiedzy. Jak podkreślały kolejne wizytacje była wzorem dla młodych nauczycieli rozpoczynających pracę. Zrezygnowała ze stanowiska w czerwcu 1954 r., by od 9 grudnia 1954 r. ponownie kierować szkołą. Jednakże chyba bardziej realizowała się jako nauczyciel, gdyż znowu z końcem czerwca 1955 r. zrezygnowała.
Kierownikiem szkoły był również Marian Sabarański. Kadencja młodego kierownika trwała tylko 3 miesiące, gdyż z dniem 8 grudnia 1954 r. został powołany do wojska. Zastąpiła go Maria Mostowska.

1 września 1955 r. stanowisko kierownicze objął Jan Bakun. Od pierwszego roku pracy zajmował mieszkanie w Domu Nauczyciela przy szkole. Jego staraniem, przy pomocy nauczycieli, uczniów oraz rodziców, zadbano o budynek szkolny oraz jego otoczenie. Ogrodzono posesję szkolną, otynkowano budynek, urządzono boisko. Wyposażono szkołę w sprzęt i pomoce naukowe. Wykopano studnię głębinową. Kierownikiem szkoły był do 31 sierpnia 1978 r.

Dzieło męża kontynuowała pani Wanda Bakun. Pracując wcześniej jako nauczycielka tej szkoły również doskonale poznała środowisko i jego potrzeby. Na stanowisku kierowniczym realizowała się od 1978 r. do 31 sierpnia 1985 r. to jest do czasu odejścia na zasłużoną emeryturę. Dzięki jej staraniom i mrówczej pracy mamy wspaniałą kronikę szkoły, która jest kopalnią wiedzy o tamtych czasach.

1 września 1985 r. stanowisko kierownicze objęła długoletnia nauczycielka tej szkoły, mieszkanka Żółtaniec, pani Elżbieta Szczerbacz. Swą karierę nauczycielską zaczynała od pracy w szkole z siedmioma klasami, a na koniec przyszło jej pracować w szkole z klasami I – III. Dzięki jej wysiłkom i współpracy z rodzicami w szkole nastąpiło wiele zmian poprawiających jej funkcjonowanie i warunki socjalne. Za swe zasługi otrzymała Złoty, Srebrny i Brązowy Krzyż Zasługi. Odeszła na zasłużoną emeryturę w sierpniu 1992 r.

Maria Lipczyńska obecna dyrektor szkoły stanowisko kierownicze objęła 1 września 1992 r. i godnie kontynuuje dzieło swych poprzedników. Dzięki jej zabiegom i staraniom szkoła rozwija się, rozbudowuje, wzrasta jakość kształcenia i przybywa w niej uczniów. Za swoje poświęcenie i pracę na rzecz szkoły w roku 2009 otrzymała Medal Srebrny za Długoletnią Służbę.