im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach

facebook bip

Szkoła Podstawowa 

Rada Rodziców

Pani Marta Piebiak


Pani Kamila Miazio-Kozaczuk


Pani Iwona Wnuk-Gregorczyk