im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach

facebook bip

Szkoła Podstawowa

Laboratoria przyszłości

Październik 2022/ Lekcja fizyki , nauczyciel - Elżbieta Brudnowska Klasa 8a w czasie lekcji „Pomiar napięcia i natężenia prądu elektrycznego” odbyła zajęcia laboratoryjne z wykorzystaniem pomocy zakupionych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” Wybrani uczniowie z pomocą nauczyciela nagrali film instruktarzowy i samodzielnie go zmontowali. Cała klasa w podziale na grupy wykonywała zawarte w filmie doświadczenia. Uczniowie montowali obwody składające się z żarówek, silniczków, włączników i baterii. Samodzielnie dokonywali pomiarów napięcia  oraz natężenia prądu w obwodach. Uczniowie zapoznali się z zasadą działania multimetra i sposobem wykorzystywania go do odpowiednich pomiarów. 

Od nowego roku szkolnego realizujemy  program „Laboratoria przyszłości”, którego celem jest rozwijanie kreatywności i kompetencji technicznych u uczniów. Uczniowie klasy 6b na lekcji geografii wykorzystując sprzęt z „Laboratoria przyszłości”  mogli poznać w jaki sposób powstają warstwy skalne. Pomoce naukowe umożliwiły im kształtowanie i rozwijanie umiejętności manualnych,  umiejętności samodzielnego myślenia, umiejętności stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz pracy zespołowej.