im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach

facebook bip

Szkoła Podstawowa 

Podsumowanie działań związanych z realizacją
NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

W roku szkolnym 2021 /2022 nasza szkoła po raz kolejny brała udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa uchwalonym przez Radę Ministrów. Nasz projekt został zaakceptowany i otrzymaliśmy kwotę 15000 złotych na jego realizację.

Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, zakup wyposażenia do biblioteki i realizację działań promujących czytelnictwo. Nasza biblioteka wzbogaciła się o 467 egzemplarzy książek, wśród których znajdują się lektury szkolne zgodne z nową podstawą programową, książki o tematyce historycznej, fantastycznej, przygodowej i in. Zakupiliśmy również do czytelni dodatkowe regały i wygodne kolorowe pufy oraz rzutnik i ekran umożliwiające projekcję filmów, lektur lub różnych programów edukacyjnych. Przeprowadziliśmy w szkole szereg działań promujących czytelnictwo na przykład np.: „Wiersz dla każdego”, „Moja ulubiona książka”, „Głośne czytanie – uczniowie i nauczyciele czytają uczniom, starsi czytają młodszym”.  Odbyły się konkursy „Moja ulubiona postać z lektury szkolnej”, „Jesień z książką” , „Konkurs na komiks”.

LAUREACI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Jesień z książką”
I miejsce: Mikołaj Wojciechowski
II miejsce:
Igor Krasowski
III miejsce:
Paulina Piętka

LAUREACI KONKURSU „Moja ulubiona postać z lektury szkolnej”

I miejsca:
Bruno Madej, Kinga Zuzańska, Wiktoria Adamczuk, Zofia Poterewicz, Maja Hołysz, Piotr Pawlak, Szymon Grabowski, Karolina Mazurek
II miejsca: Kinga Piskorska, Leon Koguciuk, Maja Dziubińska, Nikola Krawiec, Wiktoria Olszewska, Błażej Jarosz, Paweł Lewczuk, Oskar Pawlak, Nikola Sawicka, Antonina Kolanowska, Łukasz Kozłowski
III miejsca:
Patrycja Dyczko, Diana Pawlak, Amelia Skrobas, Lena Grzywna, Mikołaj Wójcik, Zofia Smętkowska, Szymon Turowski, Lena Pastuszak, Martyna Brodacka.

Gratulujemy. Nauczyciele bibliotekarze.